Hagedesign & Rådgiving

Har du en gammel hage som trenger et løft? Eller har du flyttet inn i ny bolig og trenger inspirasjon til å fullføre uterommet? Jeg kan hjelpe deg!

Utifra dine ønsker og min kunnskap kan jeg levere:

  • Målsatte skisser og landskapsplaner
  • Detaljerte beskrivelser basert på skisser. Beskrivelsen kan benyttes i forbindelse innhenting av tilbud fra entreprenører.                  Beskrivelsene settes opp etter Norsk Standard
  • Planteplan som er tilpasset ditt sted og dine ønsker
  • Vedlikeholdsplaner tilpasset din nye eller eksisterende hage
  • Materialvalg tilpasset stedet og din økonomi
  • Bistand ifm. søknadspliktige og meldepliktige tiltak i kommunen 

Prosjektering av lekeplass


Enten dere er en barnehage, et borettslag eller en velforening som skal  utbedre uteområdet, kan jeg bistå med rådgivning og tegninger i planleggingsfasen. Sammen kan vi finne praktiske og estetiske løsninger som oppfyller krav til sikkerhet og brukervennlighet.

All utarbeidet dokumentasjon kan eksempelvis benyttes om man skal søke om støtte til prosjektet og om man skal innhente priser fra entreprenører og leverandører.


DAK/Tegnetjenester

Under kontruksjon